Interreg Central Baltic
EU
<Ko darītKultūrā un vēsturē

Straupes draudzes nams

Foto: Jānis Zilvers

Pusceļā starp Straupi un Plāci atrodas Straupes pastorāts – 18. gadsimta pirmās puses mācītājmāja, viena no vecākajām Latvijā.

Jau 1637. gadā Mazstraupes teritorijā bija izraudzīta vieta pastorātam, turpat, kur tas atrodas joprojām. 1669. gadā uzcēla mācītājmāju, kūti, klēti un riju. Visa mācītājmuižas apbūve aizgāja postā Ziemeļu kara laikā, vēlāk draudzes muižnieki uzcēla jaunu mācītājmāju.

Rets 18. gs. otrās puses mākslas piemineklis ir mācītājmuižas galveno ieejas durvju vērtnes ar virsdurvju logu. Tam piešķirts valsts nozīmes mākslas pieminekļa statuss.

Pēc Otrā pasaules kara mācītājmāja nosaukta par “Kraujām”. Padomju laikos tajā dzīvojuši dažādi ļaudis. Pēc tam ēka nonāca Straupes skolas pārvaldījumā internāta vajadzībām, 1993. gadā pēc ugunsgrēka Straupes pamatskolā, ēkā tika ierīkotas septiņas klases telpas.

Šobrīd mācītājmuiža kalpo draudzes vajadzībām, kūts ēkā iekārtota akmeņkaļu darbnīca, bet kučieru dzīvoklī atrodas ziedu lauksaimniecības produktu veikaliņš.

Papildus pakalpojumi: iepriekš piesakoties, iespēja apskatīt draudzes namu