Interreg Central Baltic
EU
<JAUNUMI

Par Straupes pilsētu 13.-16. gadsimtā


Projekta „Hanzas vērtības ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros Pārgaujas novada pašvaldībai izdevies izveidot lielisku sadarbību ar vēsturnieku Edgaru Plētienu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļas speciālistu, kurš vairākus gadus ir veltījis mazo Livonijas pilsētu vēstures izpētei. 

Edgars Plētiens ciemojās Straupē 2016. gada 9. martā „Interesantās vēstures vakarā”. Ar Edgara Plētiena atļauju publicējam viņa prezentāciju par Straupes pilsētas vēsturi, kā arī sadarbībā ar Latvijas Vēstures institūtu – pētījumu par Lielstraupes pili un Straupes (Ropes) pilsētu.

Prezentācija (09.03.2016. )„Straupes pilsēta 13.-17.gs.”

Pētījums (2016) „Pils un pilsēta Livonijā 13.–16. gadsimtā: Straupes piemērs”

Rudīte Vasile,
Projekta HANSA vadītāja