Interreg Central Baltic
EU
<JAUNUMI

Verstu stabi Straupes pusē

  • Mākslinieka Johana Kristofa Broces (Johann Christoph Brotze) (1742-1823) verstu staba skice
  • Mākslinieka Johana Kristofa Broces (Johann Christoph Brotze) (1742-1823) verstu staba skice
  • Mākslinieka Johana Kristofa Broces (Johann Christoph Brotze) (1742-1823) verstu satba skice
  • Skaidrojums par versts lielumu
  • Verstu stabs
  • Verstu stabs

Šovasar Straupē parādījušies jauni vides objekti – koši krāsoti verstu stabi ar attālumu norādēm uz Rīgu un Tērbatu (Tartu). Iespējams ne katram ir skaidrs, kas ir “versts” un kāpēc pēkšņi Pārgaujas novadā nepieciešami “verstu stabi”!

Attālumu norādīšanai starp pilsētām un citiem svarīgiem objektiem 1799. gadā cariskās Krievijas valdība lika vietējai varai pēc dotajiem mēriem izgatavot un uzstādīt verstu stabus. Versts ir sena krievu garuma mērvienība, kas atbilst 500 asīm jeb 1500 aršīnām. Metriskajā sistēmā viena versts atbilst 1066,8 metriem. Versts kā mērvienība tika lietota senajā Krievzemē, vēlāk Krievijas impērijas teritorijā, tajā skaitā arī Kurzemes un Vidzemes guberņās.

Pirmie stabi tika izgatavoti no koka, aptēšot tos astoņstūrainus un nokrāsojot gaiši pelēkā krāsā, vēlāk to krāsojums bijis slīprakstā ar melnām, sarkanām un baltām svītrām. Vidzemē 1818. gadā koka stabu vietā uzstādīja akmens stabus ar kubisku virsotni, kas kalpoja ilgāk un tikai 20. gadsimta sākumā pamazām izzuda.

Šādi stabi tika izstādīti arī pie Rīgas – Tērbatas ceļa, diemžēl līdz mūsdienām tie nav saglabājušies. Tagadējā Straupes teritorijā un apkārtnē, ceļa posmā no Straupes zirgu pasta līdz Plācim bijuši 3 verstu stabi, ko apliecina un pierāda J.K. Broces Straupes apkārtnes skices.

No jauna izveidotie un uzstādītie verstu stabi Straupē ir kā tilts starp pagātni un tagadni. To vizuālais tēls un sniegtā informācija vēsta par senatnē pastāvējušām vērtībām un tā laika tradīcijām. Lai gan verstu stabu pirmsākumi ir Krievijas impērijas laikos, tomēr tie akcentē ceļa nozīmi Straupes kā apdzīvotas vietas attīstībai un pastāvēšanai laiku laikos. Jo tieši ceļa klātbūtne bija un ir tas elements, kas cauri gadsimtiem nodrošinājis tirdzniecības un attīstības iespējas Straupē un tās apkārtnē.

Domājot par vēsturiskā mantojuma aktualizēšanu un popularizēšanu, stabi ir daļa no tūrisma objekta “Hanzas vēsturiskā taka”, kas tiek īstenots projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” ietvaros.Taka, kas vedīs cauri Straupei un tās apkārtnei, ar esošo un jaunu objektu starpniecību vēstīs par notikumiem pagātnē, kā arī tūrisma, atpūtas un izklaides iespējām mūsdienās.


Liene Zilvere,
projekta HANSA koordinatore